Datum donderdag 29 februari 2024 - 09:00 -12:30
Locatie BRABANTHAL (Brabantlaan 1, 3001 Leuven)
DAELMAN Vanessa

VAN EUPEN Koen


In het kader van de nieuwe Europese richtlijn met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) heeft de Europese Commissie de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) de opdracht gegeven om Europese standaarden voor duurzaamheidsrapportering (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) op te stellen. 

Het doel is ervoor te zorgen dat ondernemingen van materieel belang zijnde, vergelijkbare en betrouwbare informatie rapporteren over belangrijke duurzaamheidsgerelateerde aangelegenheden. Alle ondernemingen die onder het toepassingsgebied van de CSRD vallen, zullen deze standaarden moeten hanteren voor het rapporteren van hun duurzaamheidsinformatie. 

In deze module presenteren we een overzicht van de verschillende ESRS en hun algemene structuur. Daarna gaan we in detail in op de milieustandaarden, namelijk ESRS E1 - Klimaatverandering, ESRS E2 - Verontreiniging, ESRS E3 - Water en mariene hulpbronnen, ESRS E4 - Biodiversiteit en ecosystemen en tot slot ESRS E5 - Gebruik van hulpbronnen en circulaire economie.

Het doel is om een overzicht te geven van deze standaarden en daarbij bepaalde KPI’s te selecteren en de kwalitatieve en kwantitatieve informatieverschaffing te verduidelijken.  

De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis

 

Documentatie