Datum dinsdag 28 juni 2022 - 10:00 -12:00
Locatie Online
ACKE Lieven

 

Tijdens deze webinar zullen wij ingaan op de vragen in Boek 1 en 2 van het CTR die betrekking hebben op ISQC 1 en de AML-wet, alsook op de kwaliteitscontroles met betrekking tot de mandaten en de wettelijke opdrachten. 

Wij zullen van gedachten wisselen over de oplossingen die moeten worden geboden om zo goed mogelijk te voldoen aan de eisen van het CTR. 

De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis. Voor derden gelden de tarieven die u kan terugvinden op onze website: https://www.icci.be/nl/vorming/praktische-info

 

Algemene voorwaarden van de vormingen op afstand (Webinars):

https://www.icci.be/docs/default-source/nl/documents/vorming/algemene-voorwaarden/algemene-voorwaarden-webinars_f-20-05-2021.pdf

 

Documentatie