Datum woensdag 26 juni 2024 - 13:00 -15:00
Locatie Online
VAN MOL Geert

Het auditeren van financiële instrumenten kan een moeilijke en complexe taak zijn vanwege hun inherente complexiteit, moeilijkheden met de waardering en geassocieerde risico’s. Het doel van het seminarie is een basis begrip te geven van financiële instrumenten (obligaties, leningen, derivaten …), hoe deze boekhoudkundig te verwerken en te auditeren, met inbegrip van de geassocieerde risico’s. Hiervoor zullen we refereren naar de van toepassing zijnde auditstandaarden (onder andere ISA 315, ISA 330, ISA 500 en ISA 540), en International Auditing Practice Note 1000 « Special Considerations in Auditing Financial Instruments».

We zullen de meest courante financiële instrumenten behandelen en de verwachte interne controles inzake confirmatie en waardering. We zullen de waarderingsprincipes uitwerken, dewelke mogelijks complexe en subjectieve inschattingen vereisen, en kort de principes van indekkingsverrichtingen onder IFRS aanraken, evenals de verschillen met indekking onder BeGAAP en de vereiste toelichtingen onder BeGAAP (toelichting 6.17 van de jaarrekening).

Tot slot zullen we een korte inleiding geven tot cryptovaluta.

De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis. Voor derden gelden de tarieven die u kan terugvinden op onze website: https://www.icci.be/nl/vorming/praktische-info

 

Algemene voorwaarden van de vormingen op afstand (Webinars):

https://www.icci.be/docs/default-source/nl/documents/vorming/algemene-voorwaarden/algemene-voorwaarden-webinars_f-20-05-2021.pdf

Documentatie