Datum dinsdag 13 juni 2023 - 15:00 -19:00
Locatie IBR - Emile Jacqmainlaan 135/1, 1000 Brussel
ACKE Lieven

 Het eerste deel van dit seminarie wordt georganiseerd door het ICCI en vindt plaats van 15.00 tot 17.00 uur:

De volgende praktische aspecten van de ISQM-norm zullen worden besproken:

  • Het opstellen van een retroplanning voor de implementatie van de ISQM-norm.
  • Onderaannemers en de beoordeling van strategische onderaannemers volgens de ISQM-norm.
  • Het evaluatieverslag van het door het kantoor ingevoerde systeem.

Vanaf 17.00 krijgt u de gelegenheid om de twee ISQM-softwareleveranciers die het gebruik van de ICCI-documenten aanbieden te ontmoeten, namelijk Esomus (ISQM Manager) en Caseware (SQM Software).

Deze externe dienstverleners zullen tot 19.00 workshops en/of demo’s geven.

LET OP

Alleen voor het eerste deel worden vormingsuren toegekend (2 uur). 

Om verwarring te vermijden, herinneren wij u eraan dat iedereen vrij is om al dan niet van deze software gebruik te maken. Er zijn verschillende dienstverleners op de markt en u kunt ook besluiten om uw eigen hulpmiddelen te ontwikkelen.

Ter herinnering, noch het IBR noch het ICCI bieden een garantie m.b.t. deze ISQM-producten. 

De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis.
Voor derden gelden de tarieven die u kan terugvinden op 
onze website.

 

Documentatie