Datum donderdag 21 december 2023 - 14:30 -16:30
Locatie Online
VERDINGH Yves

Tijdens deze uiteenzetting wordt uitgebreid stilgestaan bij de verschillende fiscale aandachtspunten van een inbreng in natura, zowel in hoofde van de inbrenger (zowel natuurlijk persoon als vennootschap) als de inbreng genietende vennootschap.

Komen onder meer aan bod, de fiscale behandeling van stopzettingsmeerwaarden, waardering van de ingebrachte bestanddelen en van de ontvangen aandelen, inbrengen van aandelen (“interne meerwaarden”) en de inbreng van een bedrijfstak of een algemeenheid van goederen.

 

De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis.
Voor derden gelden de tarieven die u kan terugvinden op onze website.

 

Algemene voorwaarden van de vormingen op afstand (Webinars)

Documentatie