Datum woensdag 20 november 2019 - 13:30 -17:00
Locatie DE MONTIL Affligem-Essene (Moortelstraat 8, 1790 Affligem-Essene)
VERSCHELDEN Peter

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) heeft als taak door middel van adviezen en aanbevelingen bij te dragen tot het ontwikkelen van de leer van het boekhouden en de beginselen te bepalen van een regelmatige boekhouding.

Hiermee vervult de Commissie haar taak als Belgische standard setter. Er werden de laatste jaren heel wat nieuwe of herziene adviezen gepubliceerd, in belangrijke mate op vraag van ondernemers, werknemers en beroepsbeoefenaars waaronder accountants, boekhouders en bedrijfsrevisoren.

Tijdens dit seminarie zullen de belangrijkste adviezen worden behandeld die in het voorbije jaar werden gepubliceerd door de CBN.

Documentatie