Datum dinsdag 19 december 2023 - 09:00 -12:30
Locatie DE MONTIL (Moortelstraat 8, 1790 Affligem-Essene)
VAN LINDEN Kristof

In dit seminarie wordt een overzicht gegeven van de verschillende soorten "aangepaste oordelen" ((oordeel met voorbehoud, afkeurend oordeel, oordeelonthouding) en de redenen daarvoor). Tevens wordt uitgelegd welke bijkomende paragrafen in het commissarisverslag moeten worden toegevoegd in functie van de omstandigheden van de controle (paragraaf ter benadrukking van een bepaalde aangelegenheid, overige aangelegenheden paragraaf etc). Telkens worden vele concrete voorbeelden gegeven zoals verwerkt in het Boek "Het Commissarisverslag" (ICCI, laatste editie van het moment).

 

De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis. Voor derden gelden de tarieven die u kan terugvinden op onze website: https://www.icci.be/nl/vorming/praktische-info

Documentatie