Datum dinsdag 5 december 2023 - 08:30 -17:30
Locatie Radisson Collection Hotel - Grand Place Brussels (Wolvengracht 47)
CALLENS Philip

VAN IMPE Patrick

STEYAERT Sara

BOUMALEK Mohammed

CALLEBERT Sigrid

THEUNISSEN Baudouin

ARNAUD Céline

NICOLET Jean

ERVYN Gauthier

MORTIER Tony

VERSCHUERE Willy

MAILLARD Fernand

DAELMAN Marc

FRANCK Vivian

FOCCROULLE Marc

BELLEFLAMME Muriel

Dehoux Mark

François Hilde

HEYNDRIKX Jan

Meganck Kathleen

PELEMAN Karen

THYS Florence

VAN DE CAPELLE Patricia

VAN DEN KERKHOVE Michael

VANDE CASTEELE Bernard

VOISIN Jérôme

VOYEUX Julien

BERTRAND Alexia

BERTRAND Sébastien

BORREY Xavier

CHRISTIANS Laurence

EL MAKRINI Morad

GENARD Thierry

VAN HYFTE Bart

ACKE Lieven

DE ROOVER Geert

FRANSEN Johan

VANDERHAEGEN Annabel

COX Guy

SNOEKS Ken

SCHELKENS Joris

 

Dag van de Publieke Sector

08u45 - 09u00

Onthaal

09u00 - 09u10

Welkom

Plenaire zitting

De heer Patrick Van Impe, Bedrijfsrevisor, Voorzitter IBR en Voorzitter van de Commissie Publieke Sector IBR

09u10 - 10u40

Workshops - Eerste reeks

 

1. Vlaamse overheid (NL):

Inleiding

Lieven Acke, bedrijfsrevisor

 

Verstrengd Toezicht van Subsidies (VTS)

Geert De Roover, Inspectie van financiën bij de Vlaamse Regering

 

Risicomanagement

Johan Fransen, Manager-auditor bij Audit Vlaanderen

 

Verschillende werven ter verbetering van de jaarrekening Vlaamse overheid

Willy Verschuere, Accountmanager – Teamhoofd, Afdeling Dienstencentrum Boekhouding, Departement Financiën & Begroting Vlaamse overheid

 

 

2. Brussels Hoofdstedelijk Gewest (FR/NL):

De grote lijnen van de publieke sector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Een stap naar een gecoördineerde audit

Bernard Vande Casteele, eerste auditeur-revisor Rekenhof

Morad El Makrini, eerste auditeur-revisor Rekenhof

Sigrid Callebert, adjunct-kabinetschef Brussels Minister van Financiën Sven Gatz

Mark Dehoux, Directeur-generaal van het Bestuur “Brussel Financiën en Begroting" van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Moderatoren: Sara Steyaert en Mohammed Boumalek, bedrijfsrevisoren

 

 

3. Franse Gemeenschap en Waalse Gewest (FR):

Les grandes lignes du secteur public en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles

Julien Voyeux, eerste auditeur-revisor Rekenhof

Muriel Belleflamme, eerste auditeur-revisor Rekenhof

Alexandre mollet, Directeur général Budget et Finances Fédération Wallonie-Bruxelles

Sébastien Bertrand, Chef de cabinet adjoint Budget Finances – Cabinet du Ministre Adrien Dolimont, Ministre des Finances, du Budget, des Aéroports et des Infrastructures sportives

Xavier Borrey, Conseiller du Cabinet de Ministre Adrien Dolimont, ministre des Finances, du Budget, des Aéroports et des Infrastructures sportives

Michaël Van den Kerkhove, expert dirigeant - Cellule d'informations financières

Vivian Franck, Directeur de l’Audit interne, Service Commun d’Audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie

Marc Foccroulle, Commissaire du Gouvernement auprès des organismes d’intérêt public de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Moderatoren: Céline Arnaud, et Jean NICOLET, bedrijfsrevisoren

 

 

4. Federale overheid (NL/FR):

Algemene voorstelling 

Kathleen Meganck, Chief Audit Executive – Dienst Federale Interne Audit

Joris Schelkens, adviseur Team rapportering en consolidatie - FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA)

Jan Heyndrikx, eerste auditeur-revisor - Rekenhof

Jérôme Voisin, eerste auditeur-revisor - Rekenhof

Moderatoren: Fernand Maillard en Philip Callens, bedrijfsrevisoren

 

10u40 - 11u00

Koffiepauze

11u00 - 12u30

Workshops - Tweede reeks

 

1. Vlaamse overheid (NL):

Rekeningenrapport 2022: bijzonderheden, oordelen, attentiepunten

Annabel Vanderhaegen, eerste auditeur-directeur Rekenhof

 

ISAE 3402: stand van zaken

Patricia Van de Capelle, senior auditor, Audit Vlaanderen

Karen Peleman, senior auditor, Audit Vlaanderen

 

Impact van ISAE 3402 op de werkzaamheden van de bedrijfsrevisor

Guy Cox, bedrijfsrevisor

 

ISA 315 (Herzien) en overwegingen die specifiek voor entiteiten in de publieke sector gelden

Ken Snoeks, bedrijfsevisor

 

 

2. Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (FR/NL):

Gecoördineerde auditaanpak in Brussel

Bernard Vande Casteele, eerste auditeur-revisor Rekenhof

Morad El Makrini, eerste auditeur-revisor Rekenhof

Sigrid Callebert, adjunct-kabinetschef Brussels Minister van Financiën Sven Gatz

Mark Dehoux, Directeur-generaal van het Bestuur “Brussel Financiën en Begroting" van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Moderatoren: Sara Steyaert en Mohammed Boumalek, bedrijfsrevisoren

 

 

3. Franse Gemeenschap en Waalse Gewest (FR):

L'approche d'audit intégré en Fédération Wallonie-Bruxelles et en Région wallonne

Julien Voyeux, eerste auditeur-revisor Rekenhof

Muriel Belleflamme, eerste auditeur-revisor Rekenhof

Alexandre mollet, Directeur général Budget et Finances Fédération Wallonie-Bruxelles

Sébastien Bertrand, Chef de cabinet adjoint Budget Finances – Cabinet du Ministre Adrien Dolimont, Ministre des Finances, du Budget, des Aéroports et des Infrastructures sportives

Xavier Borrey, Conseiller du Cabinet de Ministre Adrien Dolimont, ministre des Finances, du Budget, des Aéroports et des Infrastructures sportive

Michaël Van den Kerkhove, expert dirigeant - Cellule d'informations financières

Vivian Franck, Directeur de l’Audit interne, Service Commun d’Audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie

Marc Foccroulle, Commissaire du Gouvernement auprès des organismes d’intérêt public de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Moderatoren: Baudouin Theunissen en Céline Arnaud, bedrijfsrevisoren

 

 

4. Federale overheid (NL/FR):

De samenwerking tussen de verschillende actoren op het niveau van de federale overheid

Kathleen Meganck, Chief Audit Executive – Federale Interne Audit

Joris Schelkens, adviseur Team rapportering en consolidatie - FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA)

Jan Heyndrikx, eerste auditeur-revisor Rekenhof

Jérôme Voisin, eerste auditeur-révisor Rekenhof

Moderatoren: Fernand Maillard en Philip Callens, bedrijfsrevisoren

 

12u30 - 13u40

Lunch

 

13u40 - 16u20

 

Plenaire academische zitting

 

13u40 - 13u45

Inleiding

De heer Lieven Acke, bedrijfsrevisor, Vicevoorzitter IBR van de Commissie Publieke Sector IBR

 

13u45 - 14u15

Toespraak van mevrouw Hilde François, Eerste Voorzitter van het

Rekenhof, en van mevrouw Florence Thys, Voorzitter van het Rekenhof

 

14u15 - 14u50

Een bestek opstellen en erop antwoorden - praktische vragen voor aanbestedende overheden en bedrijfsrevisoren en presentatie van de verschillende IBR-modellen

Mr Gauthier Ervyn en Mr Bart Van Hyfte, advocaten

Moderator: Fernand Maillard, Voorzitter Observatorium voor openbare aanbestedingen IBR

 

14u50 - 15u25

ESG-voorbereiding in overheidsbedrijven

Panel met Laurence Christians, Corporate strategy NMBS en Thierry Genard, Chief compliance officer skeyes

Moderator: Marc Daelman, Vicevoorzitter commissie ESG IBR

 

15u25 - 15u35

Koffiepauze

 

15u35 - 16u00

Problematieken van ‘double finance’ en ‘final beneficiaries’  in het kader van het Relief & Resilience fund van de EU

De heer Tony Mortier, Inspecteur-generaal van Financiën

16u00 - 16u10

Toespraak door de Staatssecretaris voor Begroting, Mevrouw Alexia Bertrand

16u10 - 16u20

Conclusie

De heer Patrick Van Impe, Bedrijfsrevisor, Voorzitter IBR en Voorzitter van de Commissie Publieke Sector IBR

 

Journée du Secteur Public

08u45 - 09u00

Accueil

09u00 - 09u10

Mot de bienvenue

Session plénière

Monsieur Patrick Van Impe, président de l'IRE et président de la Commission secteur public de l'IRE

09u10 - 10u40

Workshops - Première série

 

1. Autorité flamande (NL) :

Inleiding

Lieven Acke, réviseur d'entreprises

 

Verstrengd Toezicht van Subsidies (TVS)

Geert De Roover, Inspection des finances auprès du gouvernement flamand

 

Risicomanagement

Johan Fransen, Manager-auditeur - Audit Vlaanderen

 

Verschillende werven ter verbetering van de jaarrekening Vlaamse overheid

Willy Verschuere, Account Manager – Chef d'équipe, Service "Dienstencentrum Boekhouding", Département "Financiën & Begroting", Autorité flamande

 

 

2. Région de Bruxelles-Capitale (FR/NL) :

Les grandes lignes du secteur public dans la Région de Bruxelles-Capitale

En route vers l’audit coordonné

Bernard Vande Casteele, premier auditeur-réviseur - Cour des comptes

Morad El Makrini, premier auditeur-réviseur - Cour des comptes

Sigrid Callebert, directrice de cabinet adjointe de Sven Gatz, ministre bruxellois des Finances

Mark Dehoux, Directeur général de l'administration "Bruxelles Finances et Budget" du service public régional de Bruxelles

Modérateurs : Sara Steyaert et Mohammed Boumalek, réviseurs d'entreprises

 

 

3. Fédération Wallonie-Bruxelles et Région wallonne (FR):

Les grandes lignes du secteur public en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles

Julien Voyeux, premier auditeur-réviseur - Cour des comptes

Muriel Belleflamme, premier auditeur-réviseur - Cour des comptes

Alexandre mollet, Directeur général Budget et Finances Fédération Wallonie-Bruxelles

Sébastien Bertrand, Chef de cabinet adjoint Budget Finances – Cabinet du Ministre Adrien Dolimont, ministre des Finances, du Budget, des Aéroports et des Infrastructures sportives

Xavier Borrey, Conseiller du Cabinet de Ministre Adrien Dolimont, ministre des Finances, du Budget, des Aéroports et des Infrastructures sportives

Michaël Van den Kerkhove, expert dirigeant - Cellule d'informations financières

Vivian Franck, Directeur de l’Audit interne, Service Commun d’Audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie

Marc Foccroulle, Commissaire du Gouvernement auprès des organismes d’intérêt public de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Modérateurs : Céline Arnaud et Jean Nicolet, réviseurs d'entreprises

 

4. Autorité fédérale (NL/FR) :

Présentation générale

Kathleen Meganck, Chief Audit Executive – Service Fédéral d’Audit interne

Joris Schelkens, adviseur Team rapportering en consolidatie - SPF Stratégie et Appui (BOSA)

Jan Heyndrikx, premier auditeur-réviseur - Cour des comptes

Jérôme Voisin, premier auditeur-réviseur - Cour des comptes

Modérateurs : Fernand Maillard et Philip Callens, réviseurs d’entreprises

 

10u40 - 11u00

Pause café

11u00 - 12u30

Workshops - Deuxième série

 

1. Autorité flamande (NL) :

Rekeningenrapport 2022: bijzonderheden, oordelen, attentiepunten

Annabel Vanderhaegen, premier auditeur-directeur - Cour des comptes

 

ISAE 3402: stand van zaken

Patricia Van de Capelle, senior auditor, Audit Vlaanderen

Karen Peleman, senior auditor, Audit Vlaanderen

 

Impact van ISAE 3402 op de werkzaamheden van de bedrijfsrevisor

Guy Cox, réviseur d'entreprises

 

ISA 315 (Herzien) en overwegingen die specifiek voor entiteiten in de publieke sector gelden

Ken Snoeks, réviseur d'entreprises

 

 

2. Région de Bruxelles-Capitale (FR/NL) :

L'approche d'audit coordonné à Bruxelles

Bernard Vande Casteele, premier auditeur-réviseur - Cour des comptes

Morad El Makrini, premier auditeur-réviseur - Cour des comptes

Sigrid Callebert, directrice de cabinet adjointe de Sven Gatz, ministre bruxellois des Finances

Mark Dehoux, Directeur général de l'administration "Bruxelles Finances et Budget" du service public régional de Bruxelles

Modérateurs : Sara Steyaert et Mohammed Boumalek, réviseurs d'entreprises

 

3. Fédération Wallonie-Bruxelles et Région wallonne (FR) :

L'approche d'audit intégré en Fédération Wallonie-Bruxelles et en Région wallonne

Julien Voyeux, premier auditeur-réviseur - Cour des comptes

Muriel Belleflamme, premier auditeur-réviseur - Cour des comptes

Alexandre mollet, Directeur général Budget et Finances Fédération Wallonie-Bruxelles

Sébastien Bertrand, Chef de cabinet adjoint Budget Finances – Cabinet du Ministre Adrien Dolimont, ministre des Finances, du Budget, des Aéroports et des Infrastructures sportives

Xavier Borrey, Conseiller du Cabinet de Ministre Adrien Dolimont, ministre des Finances, du Budget, des Aéroports et des Infrastructures sportives

Michaël Van den Kerkhove, expert dirigeant - Cellule d'informations financières

Vivian Franck, Directeur de l’Audit interne, Service Commun d’Audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie

Marc Foccroulle, Commissaire du Gouvernement auprès des organismes d’intérêt public de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Modérateurs : Baudouin Theunissen, Céline Arnaud, réviseurs d'entreprises

 

 

4. Autorité fédérale (NL/FR) :

La collaboration entre les différents acteurs au niveau de l’Autorité fédérale

Kathleen Meganck, Chief Audit Executive – Service Fédéral d’Audit interne

Joris Schelkens, adviseur Team rapportering en consolidatie - SPF Stratégie et Appui (BOSA)

Jan Heyndrikx, premier auditeur-réviseur - Cour des comptes

Jérôme Voisin, premier auditeur-réviseur - Cour des comptes

Modérateurs : Fernand Maillard et Philip Callens, réviseurs d’entreprises

 

12u30 - 13u40

Lunch

 

13u40 - 16u20

 

Séance plénière académique

13u40 - 13u45

Introduction

Monsieur Lieven Acke, réviseur d'entreprises, Vice-président de la Commission secteur public IRE

 

13u45 - 14u15

Discours de Madame Hilde François, Première présidente de la Cour des comptes et de Madame Florence Thys, Présidente de la Cour des comptes

 

14u15 - 14u50

Rédiger et répondre à un appel d’offres – questions pratiques pour les pouvoirs adjudicateurs et pour les réviseurs d’entreprises et présentation des différents modèles IRE

Me Gauthier Ervyn et Me Bart Van Hyfte, avocats

Modérateur : Fernand Maillard, Président de l'Observatoire des marchés publics - IRE

 

14u50 - 15u25

Préparation à l’ESG dans les entreprises publiques

Panel avec Laurence Christians, Corporate strategy à la SNCB, et Thierry Genard, chief compliance officer chez skeyes

Modérateur : Marc Daelman, vice-président de la commission ESG de l'IRE

 

15u25 - 15u35

Pause café

15u35 - 16u00

Problématiques du double financement et des bénéficiaires effectifs dans le cadre du Relief & Resilience fund de l’UE

Monsieur Tony Mortier, Inspecteur général des Finances

 

16u00 - 16u10

Présentation de la Secrétaire d’Etat au budget, Madame Alexia

Bertrand

 

16u10 - 16u20

Conclusion

Monsieur Patrick Van Impe, président de l'IRE et président de la Commission secteur public de l'IRE

 

Documentatie