Datum dinsdag 5 maart 2024 - 09:00 -12:30
Locatie BRABANTHAL (Brabantlaan 1, 3001 Leuven)
DEBACKER Reinert

BRESSELEERS Frederik


Ondernemingen die binnen de scope van CSRD vallen, zullen in hun duurzaamheidsrapportage de rapporteringsstandaarden of EU Sustainability Reporting Standards (ESRS) in rekening dienen te nemen. 

In deze module gaan we in detail door het sociale luik van de actuele sector-agnostische standaarden. Dit luik omvat 4 standaarden die elks zullen worden behandeld, namelijk S1 (Eigen personeel), S2 (Werknemers in de waardeketen), S3 (Getroffen gemeenschappen) en S4 (Consumenten en eindgebruikers). 

We staan stil bij zowel de structuur van deze standaarden als bij de kwalitatieve en kwantitatieve rapporteringsvereisten. Verdere toelichting en verduidelijking zal gebeuren aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden.

 

De deelname van bedrijfsrevisoren en stagiairs is gratis.

 

Documentatie