Datum donderdag 11 september 2014 - 13:30 -17:00
Locatie IBR-IRE - Boulevard Emile Jacqmainlaan 135/1, 1000 Brussel/Bruxelles
WOUTERS Olivier

BOUCIQUÉ Ward

Het eenheidsstatuut arbeiders-bedienden: nieuwe ontslagregels sinds 1 januari 2014 - de eerste praktische ervaringen en knelpunten sinds de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving