28 april 2016

IS ER EEN SOORT DIENST/COMMISSIE BINNEN HET IBR WAAR WE TE RADE KUNNEN INZAKE HET HIERONDER VERMELDE?

Er is een waardering gebeurd van een vennootschap door drie verschillende bedrijfsrevisoren. Deze waardering levert uiteenlopende resultaten op. 

Na navraag bij de interne diensten van het IBR kan het ICCI meedelen dat er binnen het IBR geen specifieke dienst/commissie bestaat waar een niet-bedrijfsrevisor ten rade kan gaan inzake een waardering die is gebeurd van een vennootschap door verscheidene bedrijfsrevisoren. Wel heeft de Commissie SME/SMP van het IBR in 2015 een platform voor de waardering van ondernemingen opgericht dat intussen tal van leidraden en tools voor de waarderingsopdracht heeft ontwikkeld.

Het ICCi wenst ook de aandacht te vestigen op het feit dat de waardebepaling van een onderneming geen exacte wetenschap is; de invloed van diverse subjectieve factoren is heel belangrijk. Daarom is het niet verwonderlijk dat waarderingen verricht door verschillende personen tot uiteenlopende resultaten leiden.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.