9 november 2017

In het kader van de wijziging van de Wet betreffende continuïteit van de ondernemingen in 2013 en de opdracht voor de cijferberoepen voorzien in artikel 17, 5° en 6° van deze wet, werken het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten en het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten samen aan de redactie van een gezamenlijk advies omtrent de uitvoering van deze opdracht. Intussen kunnen onderstaande voorbeeldverslagen gehanteerd worden door de bedrijfsrevisor die wordt verzocht een verslag op te stellen.

 

Deze voorbeelden voor het opstellen van een verslag in het kader van het artikel 17, 5° en 6° van de Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen hebben geen verplicht of normatief karakter. Het komt de bedrijfsrevisor, al dan niet commissaris van de onderneming, toe zich hierop, in voorkomend geval, te inspireren en, bijvoorbeeld, te verwijzen naar meer specifieke standaarden die gehanteerd werden bij het uitvoeren van de opdracht (ISAE 3400, ISRS 4400 of ISRS 4410).

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.