15 november 2017

Het huidige voorbeeld van « verslag van feitelijke bevindingen betreffende de gesubsidieerde kosten » wordt gebruikt door bedrijfsrevisoren in het kader van artikel 47 van het koninklijk besluit van 11 september 2016 betreffende de niet-gouvernementele samenwerking. Dit voorbeeld was onderhevig aan een aantal aanpassingen waarvan de laatste op 15 november 2017 alle voorgaande modellen vervangt.

Aangezien het om een voorbeeld gaat, kan deze uiteraard voor elke opdracht worden aangepast na akkoord tussen de bedrijfsrevisor en zijn klant, en zal in elk geval op bepaalde punten moeten worden aangevuld (zie de spaties), onder andere voor de facultatieve opdrachten. De aandacht dient te worden gevestigd op volgend punt: de waarnemingsopdracht, verplicht verbonden aan een commissarismandaat voor de voorziene opdracht in voormeld KB (in de verplichte aspecten alleszins) is ondenkbaar zonder een specifieke opdrachtbrief, of kan eventueel het onderwerp zijn van een specifieke paragraaf in de opdrachtbrief van de commissaris.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.