6 maart 2018

Naar aanleiding  van de evolutie van de wetgeving en het werk van de werkgroep NGO, vindt u in bijlage een voorbeeld van opdrachtbrief dat u kan helpen bij het opstellen ervan. Het gaat om een voorbeeld dat u kan inspireren, zonder gebonden te zijn aan de inhoud van het geleverde voorbeeld.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.