11 mei 2009

Hoe dienen de gesubsidieerde kosten van het personeel van een vzw te worden verwerkt?


Rekening houdend met de doelstelling van de hervorming van 2002, waarbij een grotere transparantie is vereist in de boekhouding van de vzw’s en stichtingen, met de vereiste van het getrouw beeld en met de mogelijkheid geboden aan de externe gebruikers om de jaarrekeningen te raadplegen, deelt het ICCI de mening dat de personeelskosten in de resultatenrekening moeten worden opgenomen met een rekening van de rubriek 73 als tegenboeking.

 

De werkgroep “not for profit and public sector accounting” van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) bestudeert momenteel de boekhoudkundige verwerking van de diverse vormen van betoelaging. Er kan overwogen worden om deze voorgelegde problematiek als concreet voorbeeld mee te delen aan de CBN, ter attentie van deze werkgroep.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.