2 april 2010

Kan het verslag van quasi-inbreng in een Belgische vennootschap worden opgemaakt door een nederlandse registeraccountant?


Wat BVBA’s betreft, stelt artikel 220 van het Wetboek van vennootschappen dat: “Omtrent elk vermogensbestanddeel, toebehorend aan een oprichter, zaakvoerder of vennoot, hetwelk de vennootschap overweegt binnen twee jaar te rekenen van de oprichting, in voorkomend geval met toepassing van artikel 60, te verkrijgen tegen een vergoeding van ten minste een tiende van het geplaatste kapitaal, wordt een verslag opgemaakt door de commissaris, of in de vennootschappen waar die er niet is, door een bedrijfsrevisor, die wordt aangewezen door het bestuursorgaan.”.

 

Sinds 31 augustus 2007 dient een commissaris/bedrijfsrevisor te worden begrepen als een persoon die in het openbaar register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren is ingeschreven (art. 10 van de gecoördineerde wet van  22 juli 1953).

 

Bijgevolg is een Nederlandse registeraccountant niet bevoegd een verslag op te stellen in het kader van artikel 220 van het Wetboek van vennootschappen, indien hij in het bovenvermeld openbaar register niet is ingeschreven.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.