11 juni 2015

In de maand juli 2015 wordt een VOF (bestaat reeds meer dan 2 jaar) omgevormd tot een BVBA. In september 2015 gaat een (bestaande) aandeelhouder zijn eenmanszaak verkopen aan deze BVBA. Is deze overdracht een quasi-inbreng?

 

Voor een “quasi-inbreng” moeten de volgende vijf voorwaarden cumulatief aanwezig zijn :

  1. De vermogensbestanddelen moeten zijn verkregen d.m.v. aankoop, ruil, rechtstreeks of d.m.v. overneming van een verbintenis ten name van de vennootschap in oprichting;
  2. De overdracht moet onder bezwarende titel geschieden;
  3. De tegenprestatie moet ten minste een waarde vertegenwoordigen gelijk aan één tiende van het geplaatste kapitaal;
  4. De vermogensbestanddelen moeten toebehoren, hetzij aan een oprichter, aan een aandeelhouder of aan een bestuurder of zaakvoerder; en
  5. De verkrijging moet plaatsvinden binnen twee jaar na de oprichting.

Derhalve is het ICCI van oordeel dat de procedure inzake quasi-inbreng in dit geval niet van toepassing is, aangezien de betrokken vennootschap reeds meer dan twee jaar bestaat (ongeacht haar omzetting naar een BVBA).

 

Meer informatie daaromtrent is te vinden in G. Bats, B. De Klerck, M. vander Linden en E. Vanderstappen, Studies IBR, Inbreng in Natura en Quasi-Inbreng: Praktische Toepassingsgevallen, Brugge, die Keure, 2006, p. 7, 8, nr. 16.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.