30 juni 2008

Moet een commissaris in elk geval de VAL-I-PAC aangifte controleren of enkel wanneer de aangifte geattesteerd moet worden boven de 1.500 euro?

 

Het antwoord op de gestelde vraag is te vinden op de site

http://www.valipac.be/Belgie/informatie-voor-leden/controle-van-de-aangifte.php .

 

De verklaring van de hoeveelheid industriële verpakkingen waarvoor de deelnemer verpakkingsverantwoordelijke is, dient overeenkomstig de toetredingsovereenkomst te worden gecertificeerd door een erkend boekhouder (BIBF), een externe accountant of bedrijfsrevisor en dit in functie van het bedrag van de aangifte en rekening houdend met de opgegeven frequentie. Volgende personen zijn gemachtigd voor het uitvoeren van de controle:

 

Niveau van de bijdrage

Type certificatie

Frequentie van de certificatie

Bijdrage
≤ € 1500

op erewoord

jaarlijks

Bijdrage
> € 1500
en ≤ € 2500

door bedrijfsrevisor; of
door externe accountant; of
door extern erkend boekhouder

eerste, derde, zesde, ...
aansluitingsjaar

Bijdrage
> € 2500

bedrijfsrevisor

eerste, derde, zesde, ...
aansluitingsjaar

 

Voor bedrijven die zowel bedrijfsmatige als huishoudelijke verpakkingen bezitten, mag de controle van de aangifte aan VAL-I-PAC en FOST Plus gelijktijdig gebeuren. Hierdoor kan bovenstaand schema enigszins afwijken.

 

De commissaris van de vennootschap moet, op basis van deze tabel, slechts de aangifte om de x jaren certificeren voor zover de bijdrage meer dan 1.500 EUR bedraagt.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.