12 augustus 2010

Ingeval van een voorlopige ordemaatregel geldt de vereiste waarborg van onpartijdigheid en onafhankelijkheid resulterend uit artikel 6.1. van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens niet op het niveau van het Uitvoerend Comité van het IBR, in de mate dat deze waarborgen wel voorhanden zijn bij de beroepsprocedure.

 

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.