19 oktober 2015

Graag had men geweten of er binnen de lijst van erkende bedrijfsrevisoren een sublijst bestaat van leden met eens specialiteit of meer doorgedreven kennis van de publieke sector (ESR etc).

 

Deze vraag wordt gesteld in het kader van de lancering van een overheidsopdracht.


Binnen dit register bestaan er geen subcategorieën met specialisaties of kennisdomeinen. Iedere bedrijfsrevisor is in beginsel een generalist.

 

Sommige bedrijfsrevisoren beschikken over een erkenning door een bevoegde Belgische autoriteit om opdrachten binnen specifieke instellingen of binnen een specifiek kader (zoals kredietinstellingen, pensioenfondsen, instellingen voor collectieve belegging, opdrachten van bemiddeling, enz.) uit te voeren.

 

De lijsten van deze erkende bedrijfsrevisoren worden bijgehouden door de betrokken autoriteiten:

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.