3 december 2019

1. Als antwoord op deze vraag verwijst het ICCI naar artikel 11, § 1, eerste lid en § 3 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, dat het volgende bepaalt:

 

§ 1. Alleen de in het openbaar register ingeschreven natuurlijke personen of entiteiten mogen de titel van bedrijfsrevisor dragen en alle revisorale opdrachten, door of krachtens de wet, uitoefenen.

 

(…) § 3. De stagiairs kunnen de titel van stagiair-bedrijfsrevisor dragen. De stagiairs hebben niet de hoedanigheid van bedrijfsrevisor, maar staan onder het toezicht en de tuchtmacht van het Instituut.

 

Uit het voorgaande volgt dat het ICCI van oordeel is dat dezelfde logica moet worden gevolgd met betrekking tot de code die in de KBO wordt gebruikt. Een stagiair-bedrijfsrevisor mag dus niet de code 69203 “Bedrijfsrevisor” in de KBO gebruiken tijdens zijn stage. De stagiair-bedrijfsrevisor dient dus te wachten tot wanneer hij de titel van de bedrijfsrevisor heeft behaald.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.