9 mei 1986

kort ged. 

De finaliteit bij de aanstelling van een commissaris-revisor is het belang van de vennootschap zodat de beide standpunten, nl. deze van de algemene vergadering der vennoten die de benoeming doet en deze van de ondernemingsraad – meer bepaald de personeelsafvaardiging – die de kandidatuur afwijst, tegen elkaar dienen afgewogen in het belang van de vennootschap.

Koophandel-Mechelen-09_05_1986.pdf

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.