28 april 2005

3e  Kamer

 

De vordering strekkende tot de aanstelling door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van een bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 157 van de Vennootschapswet kan worden ingeleid bij eenzijdig verzoekschrift.

 

Sinds de hervorming van het revisoraat in 2002 en 2003 zijn de verdenkingen van gebrek aan onafhankelijkheid, die eerder konden bestaan omwille van het feit dat een revisor verschillende diensten bood aan de vennootschap benevens zijn mandaat van commissaris, niet meer gerechtvaardigd.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.