26 juni 1986

kort ged.

Indien de werknemersafvaardiging in de ondernemingsraad niet instemt met de voordracht van een commissaris-revisor door de raad van bestuur, stelt de voorzitter van de rechtbank van koophandel, zitting houdende als in kort geding, een commissaris-revisor aan.

 

Het voorstel tot benoeming van een revisorenvennootschap met vaste vertegenwoordiger is niet strijdig met de geest van de wet en de onafhankelijkheid van de commissaris-revisor is gewaarborgd.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.