13 januari 1987

20e Kamer

 

Vennootschappen – benoeming van commissaris-revisor – voordracht door de raad van bestuur – geen meerderheid bij de werknemersafvaardiging  in de ondernemingsraad – uitoefening van de wettelijke opdrachten t.a.v. de ondernemingsraad als geheel – aanstelling door de voorzitter van de rechtbank van koophandel, zitting houdende als in kort geding.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.