5 juni 1986

kort ged.

 

Indien de ondernemingsraad niet instemt met de voordracht van een commissaris-revisor, beslist de voorzitter van de rechtbank van koophandel na oproeping van de leden van de ondernemingsraad en raad van bestuur, en op verzoek van de vennootschap.

 

Bij het onderzoek van de grieven van de werknemers tegen een kandidaat-revisor moet rekening gehouden worden met de aard van de opdracht van de revisor: de ontleding en de verklaring gegeven aan de ondernemingsraad zijn niet uitsluitend voorzien ten behoeve van de werknemers, onverminderd het recht van de revisor contact te nemen met bepaalde leden van de ondernemingsraad.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.