26 maart 2004

Een individuele (minderheids)aandeelhouder kan als dusdanig geen aansprakelijkheidsvordering instellen tegen de commissaris-revisor. Artikel 562 W.Venn. staat immers enkel een minderheidsvordering toe lastens bestuurders van de vennootschap. Krachtens artikel 561 W.Venn. kan enkel de algemene vergadering daartoe beslissen, voor zover zij nog geen (geldige) kwijting heeft verleend.  

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.