12 december 1996

De commissaris-revisor, belast met de controle van de jaarrekening van een vennootschap, vervult een wettelijke taak waarvan hij het monopolie heeft. De uitoefening daarvan geschiedt tevens in het belang van derden.

 

De koper van aandelen is een derde t.a.v. de vennootschap en haar organen. Hij mag erop vertrouwen dat, indien de commissaris-revisor een goedkeurende verklaring zonder voorbehoud aflevert over de jaarrekening, de in de jaarrekening vermelde gegevens correct zijn; hij mag zijn eigen berekeningen erop afstemmen.

 

Indien vaststaat dat de waarde van de vennootschap die uit de jaarrekening blijkt, een rol heeft gespeeld bij de prijszetting van de aandelen van die vennootschap door de koper, dan kan de aansprakelijkheid van de revisor worden ingeroepen, indien blijkt dat die ten onrechte de jaarrekening zonder voorbehoud heeft goedgekeurd.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.