8 januari 2019

In het kader van het begeleidingsplan bij de norm van 10 november 2009 houdende de toepassing van de ISA’s in België en dankzij de uitstekende grensoverschrijdende interinstitutionele samenwerking met het Franse Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) heeft het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) het akkoord bekomen om het door de CNCC ontwikkelde Pack PE version ISA aan te passen aan het Belgisch wet- en regelgevend kader. Hiervoor werd beroep gedaan  op het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI).
 
Het Pack Petites Entités – Kleine Entiteiten (het “Pack PE-KE”) is een pakket hulpmiddelen (“tools”) voor de bedrijfsrevisor dat toelaat de te volgen stappen bij de controle van een kleine entiteit (KE) te structureren, in het kader van de in België van toepassing zijnde ISA’s en de formalisering van de uitgevoerde werkzaamheden te vergemakkelijken. Het Pack PE-KE richt zich derhalve enkel tot de bedrijfsrevisoren.
 
Het Pack PE-KE is een aanvulling op de door het ICCI uitgewerkte ISA checklists. Er werd evenwel op toegezien dat de relevante gegevens van de ICCI checklists in de Belgische versie van het Pack PE-KE werden opgenomen.
 
De gebruiksbepalingen geven nadere toelichting bij de inhoud en de toepassing van het Pack PE-KE V4.0. In het Pack werd ook een overzicht opgenomen van wijzigingen vanaf versie 1 tot en met de actuele versie 4.

Het ICCI wenst ook een voorbeeld van een fictief auditdossier (“Case Study BP 2018”) ter beschikking te stellen van de bedrijfsrevisoren. Diverse concrete voorbeelden van het controleproces werden hierin uitgewerkt, hoofdzakelijk aan de hand van het Pack PE-KE (V4.0) met het oog op het identificeren van adequate en performante controlewerkzaamheden.

Het Pack PE-KE en de case study kunnen enkel gedownload worden door bedrijfsrevisoren.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.