5 december 2011

2011-3
ISBN: 978-90-466-0485-4

Deze publicatie is gewijd  aan opinion-shopping. Om een een ongunstige verklaring vanwege de auditor te vermijden, kan de gecontroleerde entiteit geneigd zijn op zoek te gaan naar een gunstigere verklaring, hetzij door overleg met de benoemde auditor (interne opinion-shopping), hetzij door de aanduiding van een nieuwe auditor (externe opinion-shopping).

De jonge auteur Jan de MUYLDER heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan dit wetenschappelijk onderzoek dat oorspronkelijk was opgevat als een masterthesis aan de VUB (promotor: Prof. Dr. Diane BREESCH) en bekroond werd door het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) en het Nationaal College der Accountants van België (NCAB).

Het doel van deze studie is om het externe opinion-shopping-fenomeen op de Belgische auditmarkt te onderzoeken, met name de aanwezigheid en het mogelijke succes.

Online bestellen

Download PDF 

Inhoudstafel

Woord vooraf

Executive Summary (NL)

Executive Summary (FR)

Executive Summary (EN)


INLEIDING


DEEL 1 - JURIDISCH KADER IN BELGIE

Hoofdstuk 1 - Het commissarismandaat toegelicht

Hoofdstuk 2 - De controleverklaring


DEEL 2 - LITERATUURSTUDIE

Hoofdstuk 1 - Keuze en verandering van auditor

Hoofdstuk 2 - Het begrip "opinion-shopping"

Hoofdstuk 3 - Opinion-shopping onderzocht


DEEL 3 - EMPIRISCH ONDERZOEK

Hoofdstuk 1 - De Belgische auditmarkt

Hoofdstuk 2 - Bestaan van opinion-shopping?

Hoofdstuk 3 - Succes of mislukking?

Algemene conclusie

BIBLIOGRAFIE

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.