19 november 2014

Wat wordt er exact bedoeld met een andere structuur? Een bedrijfsrevisor van een ander kantoor of moet dat kantoor een andere structuur (bv. andere grootte van kantoor) hebben?

 

Betreft omzendbrief dd. 2 september 2014 in verband met de opdrachtgerichte kwaliteitscontrole: Onder punt 3.1. punt 11 wordt vermeld dat kleine revisorenkantoren de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling moeten toevertrouwen aan bedrijfsrevisoren van een andere structuur.


Als antwoord op de vraag bepaalt paragraaf 2. van de Norm inzake de toepassing van de ISQC-1 in België het volgende:

 

Wanneer de zelfstandig werkende bedrijfsrevisoren of de kleine bedrijfsrevisorenkantoren door hun beperkte omvang de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling niet intern kunnen organiseren, moeten zij deze opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling toevertrouwen aan bedrijfsrevisoren van andere structuren die beantwoorden aan de in paragraaf 39 van ISQC I vastgestelde criteria voor de geschiktheid van de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar (dit wil zeggen met voldoende en geschikte ervaring en autoriteit). Evenzo moeten de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen die intern worden uitgevoerd in grotere bedrijfsrevisorenkantoren, worden toevertrouwd aan bedrijfsrevisoren van het kantoor die, buiten enig ondergeschikt verband, ook aan deze criteria voldoen.”.

 

Deze norm is beschikbaar op www.ibr-ire.be, onder de rubriek “Normen en Aanbevelingen – ISQC-1”.

 

Bijgevolg is het ICCI van oordeel dat de notie “bedrijfsrevisoren van andere structuren” in bovenvermelde paragraaf dient te worden begrepen als bedrijfsrevisoren van andere bedrijfsrevisorenkantoren die over voldoende en geschikte ervaring en autoriteit beschikken (ongeacht de grootte van dit kantoor).

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.