9 maart 2012

Een maatschap wordt benoemd als commissaris, in meerdere dossiers vertegenwoordigd door twee bedrijfsrevisoren. Het bedrijfsrevisorenkantoor kan echter maar één persoon tegelijkertijd aanduiden.

 

De situatie is als volgt: een maatschap is benoemd als commissaris (i.e. permanente controleopdracht) en deze maatschap wordt in meerdere dossiers vertegenwoordigd door twee bedrijfsrevisoren. Bij de mandaatmelding kan er echter slechts één persoon tegelijkertijd worden aangeduid en zo rijst de concrete vraag hoe deze situatie correct kan worden ingegeven bij de mandaatmelding.

 

Het ICCI heeft deze vraag voorgelegd aan de dienst Toezicht en Kwaliteitscontrole van het IBR die stelt dat er in deze situatie voor elke vertegenwoordiger een aparte melding dient te worden ingediend.

 

Volledigheidshalve verwijst het ICCI nog naar twee documenten die de te volgen procedure van onmiddellijke mandaatmelding beschrijven, namelijk omzendbrief 2011/11 van het IBR en een beknopte handleiding onmiddellijke mandaatstelling die ons door de dienst Toezicht en Kwaliteitscontrole van het IBR werd bezorgd (link toevoegen).

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.