7 november 2016

Zijn de nieuwe criteria die bepalen wanneer een onderneming als groot kan beschouwd worden eveneens van toepassing voor de vzw's?

 

Het betreft meer bepaald volgende criteria:

Een onderneming is ‘groot’ indien zij, op datum van het laatst afgesloten boekjaar, meer dan één van de volgende limieten overschrijdt:

  • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;
  • jaaromzet (exclusief BTW): 9.000.000 EUR
  • balanstotaal: 4.500.000 EUR

Een onderneming die gedurende 2 opeenvolgende boekjaren 'groot' is of die beursgenoteerd is, moet het volledig model gebruiken voor het opmaken en neerleggen van haar jaarrekening.


Als antwoord op de vraag verwijst het ICCI naar de volgende passage in T. Dupont, “Omzetting van de boekhoudrichtlijn: veeleer een evolutie dan een revolutie”, TAA 2016, afl. 50, p. 13 [1]: “Tijdens de CBN-dag van 18 november 2015 uitte Minister van Justitie Koen Geens in het openbaar de wens dat de wijzigingen die door de omzetting van de boekhoudrichtlijn werden aangebracht aan de regeling van de vennootschappen zouden worden verruimd tot de VZW’s en de stichtingen, meer bepaald inzake de categorieën van verenigingen en stichtingen en de voorstellingsregels van de jaarrekening; er werd noch informatie gegeven over de termijn waarbinnen deze verruiming zou kunnen of moeten gebeuren, noch vanaf welk boekjaar ze van toepassing zou zijn.”.

 

Tot op heden werd artikel 17 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, dat de categorieën van verenigingen bevat, nog niet aangepast.

 

Bijgevolg zijn de nieuwe groottecriteria van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen (nog) niet van toepassing op vzw’s.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.