7 december 2021

2021-1
ISBN: 978-90-466-1129-6

Onderhavig boek behandelt de nieuwe technologieën en het auditberoep.

Het eerste hoofdstuk betreft de cyberveiligheid en tracht de bedrijfsrevisor elementen aan te reiken om cyberbeveiliging te demystificeren en hem aan te moedigen cyberbeveiliging in een mondiale context te benaderen.

In het tweede hoofdstuk wordt dieper ingegaan op artificiële intelligentie, waarbij het de ultieme doelstelling is om systemen te laten denken als mensen. Deze nieuwe technologie kan een belangrijke impact hebben op de toekomstige invulling van het auditberoep.

Het derde hoofdstuk behandelt process mining, een verzamelnaam voor datagedreven procesanalysetechnieken. Er wordt ingegaan hoe de verschillende process mining analyses auditors kunnen ondersteunen.

Blockchain technologie en de impact ervan op de audit komt aan bod in het vierde hoofdstuk. Het gaat om een samenspel van bestaande methoden en technieken die toelaten op een unieke manier digitale activa te registreren, te beheren en te verhandelen, zonder tussenkomst van een vertrouwde tussenpersoon.

Het vijfde hoofdstuk beschrijft de cloud en het informatiebeveiligingsbeheersysteem. Het boek eindigt met de vraag of een auditkantoor belang zou hebben bij de overstap naar de cloud.

Online bestellen


Download PDF (enkel bedrijfsrevisoren en stagiairs)

Inhoudsopgave

Woord vooraf / Avant-propos

Executive summary (NL)

Executive summary (FR)

Executive summary (EN)

Hoofdstuk 1 Cyberveiligheid

Hoofdstuk 2 Artificiële intelligentie

Hoofdstuk 3 Process mining (gedetailleerde procesanalyse)

Hoofdstuk 4 Blockchain-technologie

Hoofdstuk 5 Cloud en ISMS

Epiloog 

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.