12 september 2019

Men vindt hierna de ontwerp-modelverslagen in het kader van de prudentiële rapportering van de erkende revisoren ten behoeve van de NBB.

Deze modelverslagen werden opgesteld met behulp van de werkgroepen van IREFI (Instituut van de Revisoren Erkend voor de Financiële Instellingen) en het wetenschappelijk Secretariaat. Deze verslagen wordt geregeld geactualiseerd, bv. naar aanleiding van wijzigende wet-of regelgeving. De meest recente versie van de modelverslagen wordt hieronder meegegeven. Er is eveneens een versie (track changes) die verschillen aanduidt met de vorige versie.
 

De modelverslagen worden enkel en alleen voor illustratieve doeleinden verstrekt. Het is onmogelijk alle feiten te beschrijven waarmee de erkende revisoren bij het opstellen van hun verslagen rekening dienen te houden. De erkende revisoren zullen een beroep moeten doen op hun professionele oordeelsvorming om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden gebracht, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van de betrokken instelling, alsmede welke bijkomende aandachtspunten in hun verslag dienen opgenomen te worden.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.