26 november 2015

Het boekjaar 2014 van een NV werd op 11 december 2014 verlengd naar 30 juni 2015. Uit de lezing van de publicatie van het ICCI nr. 2-2007 pag. 162, kan men begrijpen dat de verlenging van het boekjaar een invloed heeft op de vergoeding van de commissaris?

 

Als antwoord op deze vraag verwijst het ICCI naar het standpunt van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) in een vergelijkbaar geval (ICCI, 2012-3, Een overzicht van de adviezen van de Juridische Commissie van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, Antwerpen, Maklu, 2012, p. 32):

 

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de aanpassing van de erelonen in het geval van een verlengd boekjaar niet noodzakelijk pro rata temporis zal gebeuren. De aanpassing van de erelonen dient rekening te houden met de specifieke omstandigheden van het mandaat, zoals bijvoorbeeld de seizoengebondenheid van de activiteit van de cliënt of de gevolgen van de wijziging van de afsluitdatum op de administratieve organisatie en de interne controle, alsook met de effectieve bijkomende werkzaamheden die het gevolg zijn van de verlenging van het boekjaar. In elk geval zal de algemene vergadering haar goedkeuring moeten geven voor elke aanpassing van de erelonen.”.


Meer informatie omtrent deze problematiek is te vinden in punten 3 en 4 (p. 84 e.v.) van de IBR Studies, 2004 De vennootschap en haar commissaris: Praktische toepassingsgevallen (beschikbaar op www.ibr‑ire.be, onder de rubriek “Publicaties – IBR Studies”).

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.