4 februari 2022

Klopt het dat de inhoud van het controleverslag van de inbreng in natura gewijzigd is in die zin dat het niet meer nodig is de wijze waarop men de controle heeft uitgevoerd (apart) te vermelden in het verslag? Dit op basis van een lezing van de paragrafen 64 en verder van de nieuwe Norm.

 

 

  1.  De volgende situatie wordt beschreven:

 

Klopt het dat de inhoud van het controleverslag van de inbreng in natura gewijzigd is in die zin dat het niet meer nodig is de wijze waarop men de controle heeft uitgevoerd (apart) te vermelden in het verslag?

Dit op basis van een lezing van de paragrafen 64 en verder van de nieuwe Norm.

 

Nieuwe norm:

65. Het verslag van de bedrijfsrevisor dient volgende secties te bevatten met passende titels:

a)   “Opdracht”, waarin de bedrijfsrevisor de opdracht uiteenzet die hem is toevertrouwd met verwijzing naar

b)   het WVV, naar onderhavige norm en naar het aanstellingsdocument;

c)   “Identificatie van de verrichting”, waarin de inbrenggenietende vennootschap, de inbrenger(s) en de verrichting duidelijk worden geïdentificeerd; (par. A50)

d)   “Toegekende werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng”, inclusief vermelding van alle bijzondere voordelen; (par. A51-A52)

        e) “Conclusie(s) van de bedrijfsrevisor”. 


Oude norm van 2001:

3.1 In het verslag vermeldt de bedrijfsrevisor, in algemene bewoordingen, de hem toevertrouwde opdracht, de verwijzing naar het document van aanstelling, de identificatie van de verrichting in het kader waarvan de inbreng in natura of de verkrijging geschiedt, de wijze waarop hij zijn controle op de beschrijving, de door de partijen toegepaste methoden van waardering alsook de als tegenprestatie voor de inbreng in natura of de verkrijging verstrekte vergoeding, uitgevoerd heeft.”

  1. Om deze vraag te beantwoorden, verwijst het ICCI  naar § 65, a) van de norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng ( [1] ), dat het volgende bepaalt:

    Het verslag van de bedrijfsrevisor dient volgende secties te bevatten met passende titels:

a) “Opdracht”, waarin de bedrijfsrevisor de opdracht uiteenzet die hem is toevertrouwd met verwijzing naar het WVV, naar onderhavige norm en naar het aanstellingsdocument; (…)

De bij de norm gevoegde modellen van verslag bevatten ook deze verwijzing naar de norm, bijvoorbeeld in Bijlage 2:

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig de Norm inzake de opdracht van de

bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de

Bedrijfsrevisoren van XX/XX/20xx.”

  1. Gelet op het voorgaande, is het ICCI van mening dat het niet meer nodig is om de wijze waarop men de controle heeft uitgevoerd (apart) te vermelden in het verslag. Aangezien het verplicht is te verwijzen naar de norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng, betekent dit dat de controles overeenkomstig deze norm zijn uitgevoerd en dat het derhalve niet langer nodig is dit apart te vermelden.

    ( [1] ) 26 mei 2021, cf.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.