23 april 2009

2009-1
ISBN: 978-90-4860-328-2

Op 24 april 2009 werd de academische zitting van de algemene vergadering van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren gewijd aan de "Evoluties van het auditcomité".

Onderhavig boek behandelt de doeltreffendheid van auditcomités via de wetenschappelijke literatuur. Het bevat de inhoud van de rondetafelconferentie betreffende de nieuwe wetgeving inzake het auditcomité. De interactie tussen het auditcomité en de nieuwe Belgische Code Corporate Governance wordt aangesneden. De juridische analyse van het auditcomité na de wetten van 17 december 2008 en 9 februari 2009 sluiten dit boek af.


Download PDF (bedrijfsrevisoren en stagiairs)


Inhoudstafel

 

Deel 1: het nut van de onafhankelijkheid en de deskundigheid van het auditcomite volgens de wetenschappelijke literatuur

Deel 2: rondetafel: "wet van 17 december 2008 inzonderheid tot oprichting van een auditcomite in de genoteerde vennootschappen en de financiele ondernemingen" - uitwisseling van standpunten

Deel 3: het auditcomite en de belgische corporate governance code

Deel 4: het auditcomite: een juridische analyse na de wetten van 17 december 2008 en 9 februari 2009

Deel 5: bijlagen

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.