15 september 2009

2009-3
ISBN: 9789046602768

Het prospectus is een fundamenteel document wanneer financiële instrumenten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een reglementeerde markt worden toegelaten. Het wordt verondersteld om iedere, financiële of andere, informatie te bevatten die een investeerder toelaat om zich een mening te vormen over de uitgevende instelling.

Onderhavige publicatie is een leidraad die de rol van de bedrijfsrevisor ten aanzien van verschillende delen van het prospectus bespreekt. In deze leidraad is ook rekening gehouden met de diverse documenten die aanbevelingen of raadgevingen omtrent de tussenkomst van een bedrijfsrevisor in het kader van de uitgifte van een prospectus verschaffen.

Online bestellen

Download PDF (bedrijfsrevisoren en stagiairs)


Inhoudstafel

 

Woord vooraf

Sleutelwoorden

Executive Summary (NL)

Executive Summary (FR)

 

Chapter 1: Introduction to the guidance on the auditors’ involvement in the context of a prospectus issued under the EU Commission Regulation

Chapter 2: Guidance applicable to reporting on Pro Forma Financial Information

Chapter 3: Guidance for auditors to report on profit forecasts and estimates in the context of the Regulation

Chapter 4: Additional Engagements

Chapter 5: Appendices

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.