11 augustus 2015

Kan het ICCI meer duiding bezorgen omtrent de vraag welke organisaties een certificaat in onderstaande situatie kunnen afleveren?

 

In het kader van de indiening van een kostenafrekening voor een Europees steunprogramma door een dienst van de Vlaamse overheid wordt een certificering van de ingebrachte kosten gevraagd.

 

 

M.b.t. de certificering is o.a. het volgende bepaald:

 

“Certificates on financial statements shall certify that the costs claimed in the financial statements and the receipts declared, as well as the declaration of the interest yielded by the pre-financing, meet the conditions of this grant agreement. They shall be prepared and certified by an external auditor.”.

 

 

Omtrent deze “external auditor” is o.a. bepaald dat die “must be qualified to carry out statutory audits of accounting documents in accordance with national legislation implementing the Eigth Council Directive 84/253/EEC of Directive 2006/43/EC of the European Parlement and of the Council on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts replacing the Eighth Council Directive.”.

 

 

Omtrent de uit te voeren opdracht wordt gesteld dat deze dient te worden uitgevoerd conform “International Standard on Related Services (‘ISRS’) 4400 Engagements to perform Agreed-upon Procedures regarding Financial Information as promulgated by the International Federation of Accountants (‘IFAC’).”.

 

 

Verder is ook bepaald “Public bodies have the choice between an external auditor and a competent public officer.” “Relevant national authorities must establish the legal capacity of the competent public officer to carry out audits, of that specific public body.”.

 

 

Als antwoord op de vraag kan het ICCI meedelen dat in België enkel bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar register van het IBR aan de volgende definitie voldoen: “qualified to carry out statutory audits of accounting documents in accordance with national legislation implementing the Eigth Council Directive 84/253/EEC of Directive 2006/43/EC of the European Parlement and of the Council on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts replacing the Eighth Council Directive”. Een bedrijfsrevisor die is ingeschreven in het openbaar register van het IBR kan derhalve desbetreffend certificaat steeds afleveren.

 

Het openbaar register van het IBR is integraal raadpleegbaar op de volgende website: https://www.ibr-ire.be/nl/openbaar-register/belgi/bedrijfsrevisoren

Volgens het ICCI heeft de Belgische Staat de functie van “competent public officer” tot op heden nooit gedefinieerd.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.