5 november 2013

Hoeveel bedraagt de vacatie van een bedrijfsrevisor aangesteld bij een federale overheidsinstelling? En is het bedrag afhankelijk van instelling tot instelling?

Vooreerst kan het ICCI meedelen dat elke tarifering voor de prestaties van bedrijfsrevisoren verboden is en dus niet bestaat. Een tarifering zou immers indruisen tegen de bestaande regels inzake mededinging.

 

De erelonen van de bedrijfsrevisor hangen in de eerste plaats af van het aantal uren dat hij/zij aan de opdracht besteedt alsook van het gehanteerde uurtarief. Dit laatste varieert op zijn beurt naargelang de graad van complexiteit van de opdracht, het niveau van kennis en ervaring nodig om de opdracht uit te voeren, alsook van andere elementen zoals de risico’s verbonden aan de opdracht en/of de notoriëteit van de bedrijfsrevisor. In geen enkel geval mogen de erelonen van de bedrijfsrevisor afhangen van de resultaten van de gecontroleerde onderneming.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.