22 april 2010

2010-2
ISBN: 978-90-466-0350-5

Op 23 april 2010 werd een gedeelte van de academische zitting van de algemene vergadering van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren gewijd aan de resultaten van de wetenschappelijke studie uitgevoerd door de KULeuven en de UCL betreffende de rol van de bedrijfsrevisor ten opzichte van de Ondernemingsraad.

Onderhavig boek tracht de volgende vragen te beantwoorden:

1. Hoe verloopt anno 2009 in de praktijk de rol van de bedrijfsrevisor ten opzichte van de Ondernemingsraad in het kader van de economische en financiële informatie?

2. In welke mate en op welke wijze worden de bestaande (juridisch-normatieve) kwaliteitsregels en -normen betreffende de rol van de bedrijfsrevisor ten opzichte van de Ondernemingsraad in de praktijk omgezet?

Online bestellen

Download PDF 

Inhoudstafel

 

Woord vooraf

DEEL 1: JURIDISCHE STUDIE

Hoofdstuk 1: Historische inleiding
Hoofdstuk 2: De Ondernemingsraad en zijn bevoegdheden
Hoofdstuk 3: De bedrijfsrevisor en zijn kwaliteiten
Hoofdstuk 4: De bedrijfsrevisor en de Ondernemingsraad

DEEL 2: BEVRAGING VAN DE ONDERNEMINGSRAADLEDEN

Hoofdstuk 5: Methodologie
Hoofdstuk 6: Economisch-financiële informatie als context
Hoofdstuk 7: Taakvervulling en nakoming van normen
Hoofdstuk 8: De Ondernemingsraad en de bedrijfsrevisorbenoeming
Hoofdstuk 9: Tevredenheid en zijn attributen

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.