24 november 2008

2008-3
ISBN: 978-90-4860-075-5

De door het Instituut op 24 november 2008 georganiseerde studiedag en het boek van de Stichting ICCI trachten de hierna vermelde aspecten van dit debat nader toe te lichten, met name het begrip controle-informatie, de documentatie van de controlewerkzaamheden en de aansprakelijkheid van de leiding en de bedrijfsrevisor.

Het verzamelen van voldoende controle-informatie als aanvaardbare basis voor het tot uitdrukking brengen van een oordeel over de financiële overzichten maakt deel uit van de auditmethodologie. De vraag stelt zich of de bevestigingen van de leiding van de entiteit als controle-informatie kunnen worden beschouwd. Het antwoord is positief en de internationale standaard ISA 580 inzake de bevestigingen van de leiding van de entiteit valt onder de rubriek “Controle-informatie”.

Eén van de meest omstreden punten in de IBR-norm heeft betrekking op de aansprakelijkheid van de leiding die een bevestigingsbrief aan de bedrijfsrevisor richt.

Download PDF (bedrijfsrevisoren en stagiairs)

Inhoudstafel

Deel 1: De bevestigingsbrief

Hoofdstuk 1: Algemene principes inzake het begrip controle-informatie
Hoofdstuk 2: De Belgische norm over de bevestigingsbrief
Hoofdstuk 3: De herziening van ISA 580
Hoofdstuk 4: De aansprakelijkheid van de commissaris en de ondertekenaar van de bevestigingsbrief
Hoofdstuk 5: Enkele voorbeelden van bevestigingsbrieven

Deel 2: Bijlagen

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.