9 november 2010

2010-3
ISBN: 978-90-466-0385-7

Op 9 november 2010 werd het boek “De bedrijfsrevisor en de niet-financiële informatie” voorgesteld op de uitreiking van de Award for Best Belgian Sustainability Report 2010.

Sinds enkele jaren maken de entiteiten meer en meer niet-financiële informatie openbaar die soms bijkomende inlichtingen met betrekking tot financiële informatie inhoudt of handelt over materies zoals duurzaam ondernemen, maatschappelijke verantwoordelijkheid, interne beheersing, deugdelijk bestuur, of zelfs meer specifieke informatie zoals dit vaak het geval is in de publieke sector, zoals het aantal vervoerde passagiers, enz.

Net zoals de financiële informatie moet ook de niet-financiële informatie kwalitatief zijn en correct zijn opgesteld teneinde de lezer niet op een dwaalspoor te brengen. Bijgevolg zou deze informatie ook dienen te worden gecontroleerd door een onafhankelijk deskundige. In dit opzicht kan de bedrijfsrevisor een belangrijke rol spelen op grond van zijn ervaring en zijn onafhankelijkheid die wettelijk wordt gewaarborgd.

Online bestellen

Download PDF (bedrijfsrevisoren en stagiairs)

Inhoudstafel

 

Woord vooraf

DEEL 1: VERKLARINGEN OVER NIET-FINANCIËLE INFORMATIE

Inleiding: het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en de niet-financiële informatie

Hoofdstuk 1: Sustainability reporting

Hoofdstuk 2:De verklaring inzake deugdelijk bestuur en de commissaris

Hoofdstuk 3: Niet-financiële informatie in het jaarverslag en in de toelichting bii de jaarrekening

Hoofdstuk 4: Interview inzake de niet-financiële informatie in de publieke sector

Hoofdstuk 5: Niet-financiële informatie (NFI) in Nederland

Besluit


Deel 2: BIJLAGEN

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.