20 december 2017

Tijdens de vergaderingen van de IBR-Commissie Publieke Sector van 6 juni, 24 oktober en 12 december 2017 hebben de leden gewerkt aan een compendium publieke sector.
 
Dit compendium omvat een overzicht van de regelgeving, met een hyperlink naar de (gecoördineerde) tekst van de wetgeving samen met de datum van inwerkingtreding van de wetgeving en de datum van de meest recente tekstbijwerking (indien van toepassing). Het is een hulpmiddel voor alle controleactoren, en meer in het bijzonder voor de bedrijfsrevisoren die actief zijn in de publieke sector.
 
Het Compendium kwam tot stand met de medewerking van het Rekenhof.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.