2 maart 2018

 

Dient de commissaris van een beursgenoteerde OOB in zijn commissarisverslag de toegepaste materialiteit te vermelden?

In het typeverlag dat beschikbaar is op de website van het ICCI wordt dit niet vermeld.

 

  1. Het ICCI kan meedelen dat de commissaris van een organisatie van openbaar belang (OOB), meer bepaald een genoteerde vennootschap bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen, in zijn commissarisverslag niet de toegepaste materialiteit dient te vermelden. Artikel 144 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 3:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat de minimuminhoud van het commissarisverslag wettelijk vastlegt, voorziet immers niet dat de commissaris van een organisatie van openbaar belang in zijn verslag de toegepaste materialiteit zou vermelden.


  2. In sommige landen (zoals Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland) bestaat er de wettelijke of normatieve verplichting om de materialiteit te vermelden in het verslag. De huidige wettelijke en normatieve context in België legt deze verplichting niet op. Om die reden wordt in de modelcommissarisverslagen op de website van het ICCI dienaangaande geen vermelding opgenomen.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.