28 januari 2013

Kan men in de statuten van een ivzw opnemen dat een bedrijfsrevisor (benoemd als commissaris van de ivzw) deel uitmaakt van het bestuursorgaan?

 

De vraag wordt gesteld of men in de statuten van een ivzw kan opnemen dat een bedrijfsrevisor (benoemd als commissaris van de ivzw) “deel uitmaakt” van het bestuursorgaan.

 

Als antwoord op uw vraag kunnen wij u mededelen dat een commissaris wel een orgaan uitmaakt van desbetreffende ivzw, maar dat de commissaris uiteraard geen lid is van het bestuursorgaan van de ivzw [1]. De commissaris mag zich namelijk in generlei opzicht inlaten met het bestuur zélf van de vennootschap [2] (desgevallend de ivzw).

 

Bijgevolg mag er in de statuten van de ivzw vermeld staan dat de commissaris een orgaan is van de ivzw, maar niet dat de commissaris een lid is (of deel uitmaakt) van het bestuursorgaan van deze ivzw.[1] Voor het onderscheid van organen op basis van hun functie, cf. T. Tilquin et V. Simonart, Traité des sociétés, Tome I, Diegem, Kluwer Éditions, Juridiques Belgique, 1996, p. 702-703, nr. 928: « (…). On peut ainsi distinguer les organes de délibération, de gestion (également dits chargés de l’administration), de représentation, de contrôle et de liquidation. (...) (iv) Les organes de contrôle – Les organes de contrôle sont les commissaires-reviseurs. (...). Ils n’ont pas de pouvoirs de représentation vis-à-vis des tiers. ».

[2] J.P. Maes en K. Van Hulle, De hervorming van het bedrijfsrevisoraat en de organisatie van het accountantsberoep, Antwerpen, Kluwer, 1985, p. 80.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.