4 juni 2015

 

Kan het ICCI een duidelijke visie geven omtrent de hieronder vermelde problematiek?

 

De “subsidies – salarissen” is een thema waaraan commissarissen van bepaalde verenigingen jaarlijks nog eens herinnerd worden bij het uitbrengen van hun verslag.

Mogelijks zijn de “subsidies – salarissen” niet frequent voorkomend (abstractie gemaakt van het vrij Vlaams onderwijs), des te fascinerender is het voor de beroepsbeoefenaar.

Temeer daar de voorzitter van het IBR zijn leden hierover aanschreef op 20 februari 2009. Brief welke blijkbaar nog steeds van belang is gezien de verwijzing ernaar in uw publicatie ICCI 2013/3  “Het Commissarisverslag” punt 159.

Mag men nog eens terug komen op een vraag en het antwoord van enkele jaren terug?

Na de brief ontvangen te hebben, heeft men zich inderdaad tot de CBN gericht, echter tot op vandaag zonder definitief antwoord.

Naar men vernam zou de CBN in overleg zijn gegaan met het Vlaams Departement Onderwijs, dit resulteerde in de fameuze wijziging van het artikel 52 bis van het CLB decreet.

Wat de Centra voor Leerlingen Begeleidingen (CLB) betreft, kwam er een wijziging aan het artikel 52bis van het CLB decreet, door het decreet van 25 april 2014. (http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12274)

Het artikel 45 en 47 van het CLB decreet zijn ons inziens doorslaggevend voor het boeken van de 62 salarissen @ 73 subsidies.

Naar men dat nieuw artikel (art 52 bis §1, § 6 en §7) kan interpreteren konden de representatieve verenigingen binnen de 30 dagen na inwerkingtreding : de boekhoudkundige verplichtingen bepalen. Volgens ons interpretatie hun sectorregelgeving en schema bepalen).

Die termijn is nu achter de rug en geen nieuws is er gekomen.

Waardoor die CLB’s naar ons oordeel gewoon aan de VZW wet en boekhoudbesluiten zijn onderworpen. En geacht worden hun salaris subsidies te boeken (zoals door het IBR voorgehouden).

Mocht de visie van het ICCI ter zake afwijkend zijn dan verneemt men het graag.

 

Tevens zou het interessant zijn te vernemen welke sectoren de verwerking van “subsidies – salarissen” toepassen.

 

Het ICCI gaat akkoord met de visie dat de gesubsidieerde salarissen moeten worden geboekt als personeelskosten (62) alsook als subsidies (73). Naar de mening van het ICCI geldt deze boekingsmethode voor alle gesubsidieerde salarissen, onafgezien van de activiteitensector.

Het ICCI verzamelt geen specifieke informatie over de manier waarop sectoren gesubsidieerde salarissen effectief boekhoudkundig behandelen. Bijgevolg kan het ICCI geen antwoord geven op de vraag in dit verband. Wel kan het ICCI melden dat dezelfde boekingswijze wordt gehanteerd in het Franstalig vrij onderwijs (réseau libre de l’enseignement obligatoire en Fédération Wallonie Bruxelles).

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.