19 oktober 2012

Kan de hieronder geschetste fusie uitwerking krijgen in de toekomst; d.w.z. vanaf
1 januari 2013 of dient deze fusie in te gaan vanaf 1 september 2012?

Fusie tussen 2 vennootschappen die afsluiten op 31 december. 

Tijdsschema:

- Tussentijdse balansen per 31 augustus 2012 voor bepaling ruilverhouding;
- Fusievoorstel: neerlegging voorzien op 22 oktober 2012; en
- Algemene vergadering voorzien op 20 december 2012. 

Als antwoord op de gestelde vraag verwijst het ICCI naar T. Tilquin, Traité des fusions et scissions, Brussel, Kluwer, 1993, p. 267-268, nr. 388-389, die het volgende stelt:

« 388. Report à une date ultérieure Aucune disposition ne vise le cas où la date de prise d’effet comptable de l’opération serait différée.

L’utilité d’une telle modalité est limitée. 

Mais surtout, en l’absence d’une disposition légale expresse, il n’apparaît pas qu’une telle prise d’effet comptable différée puisse être décidée par les sociétés concernées.

Elle supposerait en effet que des opérations en cours soient, comptablement, imputées à une société qui a ‘cessé d’exister’ (infra § 389 pour la situation différente où la fusion ou la scission dans son ensemble, est différée).

C. Décalage dans le temps des effets de la fusion et de la scission

1. Condition ou terme suspensifs

389. Fusion ou scission sous condition ou terme suspensifs – Rien n’interdit que les décisions et les modifications des statuts ou constitutions de sociétés nouvelles soient toutes assorties d’une condition ou d’un terme suspensifs identique.

Il ne serait pas dérogé ainsi aux effets de plein droit de la fusion et de la scission, puisque ce serait l’ensemble de l’opération qui serait ainsi différé [1]. ».

Bijgevolg is het ICCI van oordeel dat het als dusdanig niet mogelijk is dat deze fusie pas (boekhoudkundige) uitwerking zou krijgen in de toekomst. Niettemin verbiedt de wetgeving niet dat de beslissing tot fusie onderworpen zou zijn aan een opschortende voorwaarde of termijn. Zo zou de uitwerking van de fusie via een opschortende voorwaarde of termijn kunnen worden uitgesteld tot op dit later ogenblik. Dit moet natuurlijk in het fusievoorstel worden vermeld.

 

« [1] Voir par analogie, le principe selon lequel les apports ne peuvent être affectés d’une condition suspensive, mais la constitution de la société peut être affectée d’une telle condition : Coipel, Dispositions communes, nos 33 et 67-1 ; Raucq, ‘Sociétés anonymes’, n° 33 ; Van Ryn et Van Ommeslaghe, ‘Examen de jurisprudence – Les sociétés commerciales’, R.C.J.B., 1967, p. 297, n° 15.

 

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.