6 oktober 2009

Is een bevestigingsbrief verplicht voor bijzondere wettelijke opdrachten ?


Het ICCI doet opmerken dat de verplichting voorzien in paragraaf 2.5.5. van de Algemene controlenormen om een schriftelijke bevestiging te bekomen van de leiding, in feite een toelichting uitmaakt van paragraaf 2.5. van deze normen en dat paragraaf 2.5.5. bijgevolg geen bijkomende verplichting kan opleggen. De paragraaf 2.5. viseert uitsluitend de controle van de jaarrekening   —  zowel de statutaire als de geconsolideerde jaarrekening  —  en betreft dus geen andere opdrachten.

 

De norm “Bevestigingen van de leiding van de entiteit” voorziet evenmin in de verplichting om een bevestigingsbrief te vragen voor andere opdrachten dan de wettelijke controleopdracht van jaarrekeningen.

 

Bijgevolg moet de bedrijfsrevisor zelf beslissen of hijeen bevestigingsbrief van de leiding van de vennootschap nodig heeft om bijzondere opdrachten uit te voeren, rekening houdend met zijn sprecifieke werkomstandigheden. Alhoewel het ongetwijfeld aangewezen is bij bijzondere opdrachten, ziet het ICCI nochtans niet op welke basis een bedrijfsrevisor kan worden gesanctioneerd, indien hij geen bevestigingsbrief van de leiding heeft geëist.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.